Program grantowy

Finansowe wsparcie dla różnorakich inicjatyw i projektów, których nadrzędnym celem jest wywołanie Rozwoju artystycznego lub osobistego, odzwierciedla się przede wszystkim w dotacjach charytatywnych przyznawanych instytucjom, stowarzyszeniom, związkom, szkołom i innym organizacjom statutowo działającym na rzecz rozwoju artystycznego lub osobom prywatnym na ich indywidualny rozwój i kreację artystyczną. Dotacje przyznawane są w odpowiedzi na otrzymane od tych podmiotów wnioski (tzw. formularze dotacji charytatywnej) i każdorazowo przeznaczane są na realizację konkretnych działań.

Program dotacyjny SI I Klubu w Gdańsku zakłada finansowanie przede wszystkim tych projektów, które nie tylko pomagają zaspokoić podstawowe potrzeby artystyczne (takie jak zakup instrumentu lub współfinansowanie kształcenia), ale również zapewniają beneficjentom porcję pozytywnych emocji, kreatywności i innowacyjności.


Kalendarium roku 2015:

  • I edycja – nabór wniosków do 31 maja
  • II edycja – nabór wniosków do 25 października

Dokumenty:

 

 
Soroptimist International - Klub w Gdańsku, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting