Soroptimist International - Pierwszy Klub w Gdańsku
O organizacji


 

SI jest międzynarodową organizacją pozarządową, neutralną politycznie i światopoglądowo. Liczy około 100 tys. członkiń w 126 krajach i jest organizacją skupiającą kobiety, której cel stanowi popieranie praw człowieka i umacnianie praw kobiet. Jest to organizacja pozarządowa (NGO) ściśle współpracująca z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy, przy których posiada swoje przedstawicielstwa.

Nazwa pochodzi od łacińskich słów „ sorores optimae” co dosłownie oznacza „siostry najlepsze” a właściwie „dążące do najlepszego” czyli doskonalące się. Kobiety zrzeszone w SI są aktywne zawodowo, wykształcone, o wysokim poziomie etycznym i wykrystalizowanych poglądach. Przewodnie hasło organizacji to „doskonalić się i służyć innym”. Przyjaźń i praca społeczna są dwoma wielkimi filarami Soroptimist International.

SI powstał w Kalifornii w 1921 roku. Pierwszy klub europejski założyła w Paryżu w 1924 roku dr Suzanne Noel, także dzięki niej powstała Federacja Europejska w 1930 roku. W Polsce ruch soroptimistyczny pojawił się w 1990 roku, zaś Pierwszy Klub w Gdańsku powstał w 1996 roku pod prezydenturą Teresy Tymuły. Od 2005 roku nasze Stowarzyszenie Soroptimist International Pierwszy Klub w Gdańsku jest organizacją pożytku publicznego.

Podstawowym celem jaki sobie stawiamy jest promocja młodych, uzdolnionych kobiet i pomoc w realizowaniu ich zamierzeń. Prowadzimy także działalność charytatywną. W celu pozyskania środków na działalność organizujemy imprezy, między innymi coroczny, czerwcowy piknik charytatywny oraz koncerty muzyczne, na których występują młode uzdolnione kobiety, nasze beneficjentki.

Dzięki kontaktom międzynarodowym możemy lepiej zrozumieć sposoby myślenia i działania przyjęte w innych krajach, poznawać ich rozwiązania w różnych aspektach życia, organizować wymianę młodzieży i po prostu przyjaźnić się – niezależnie od poglądów politycznych czy wyznawanej wiary.

 
« StartPrev111213NextEnd »

Page 13 of 13
Soroptimist International - Klub w Gdańsku, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting